Home About Us Contact Us Archive        

اینترنت و سودوزیان آن ...                   

نوشته : ولی الله جهانبخش                                          

 همانطوریکه میدانیم " گسترش تکنولوژی درجهان امروزی " هم از جهت رفاه برای بشریت ومحیط زیست بکارمیرود وهم درروند راههای ناصحیح و کشتار وانهدام انسانها وطبیعت موثرواقع شده . مسلمنا دردوران کنونی که بجای سلاحهای مرگ آفرین قدیم سلاحهای مخوف دیگری که بعضی از آنان مانند بمب های اتمی ونوترنی وانواع سلاحهای شیمیایی قادرند در مدت بسیار قلیلی هزاران " بلکه میلیونها نفر را به کام مرگ ونیستی بکشانند " در دست واختیار انسانهای این دوره قرار گرفته است اما استفاده از این نوع سلاحها که بیاری متفکرین ومسئولان هر کشوری درجهان کنونی ممنوع اعلام شده وهمانطوریکه می بینیم امروز بشر از نظر حفظ حیات خویش در کوشش است که هرگز از این نوع سلاحهای مخوف در جنگهای منطقه ای استفاده نکند وابزار جنگی خودرا در حد نرمال قرار دهد . اینترنت نیز اکنون باید چنین مقرراتی را شامل شود . اخیرا نوشته ای را از خبرگزاری فارس خواندم که گویا نویسنده اش شخصی به نام میکیتا برتمن می باشد . وی در این مقاله در باره افزایش وگستردگی شبکه اینترنت " بحث نموده ودر کنار منافع مختلف آن اشاره به افزایش نگرانی های والدین وکارشناسان ومتخصصان در مورد آثار سوء این رسانه نوین " چنین می گوید : که با وجود میلیونها پایگاه مربوط به سکس مجازی " پورنوگرافی " سرقت " قتل های زنجیره ای " بمب گذاری " تروریسم " جعل وفریبکاری " هک " جاسوسی وردیابی اطلاعات خصوصی افراد " آیا حمایت حامیان آزادی شبکه از برنامه های فیلترینگ " نشانگر ابعاد این تهدید جهانی نیست ؟ ویا همانطور که نویسنده می گوید " آیا امروز شبکه اینترنت به دوازه دیگری از جهنم تبدیل نشده است ؟  خبرگزاری فارس اضافه می کند که سازمانهای مسیحی " حامیان سانسور " مروجان اصول اخلاقی وسایر حمایت کنندگان از ارزش های خانوادگی " سالهاست که در مورد قدرت مخرب شبکه اینترنت در تضعیف اصول ومبانی اخلاقی جوامع " هشدار می دهند . به ویژه به دلیل وجود سایت های فراوان پرنوگرافی کودکان " قاتلان سریالی وآزارگران کودکان " این نگرانی ها باید به اصلاحات بنیادین بیانجامد . در رسانه های محافظه کار " از اینترنت به عنوان دروازه ای به سوی دنیایی هراس آور واهریمی یاد می گردد که امروزه بسیاری از زنان ومردان " نگرانی خودرا درمقابل قدرت شگرف پورنوگرافی های عرضه شده در فضای مجازی در تاثیر بر مخاطبان " اعلام نموده اند . نویسنده ضمن باز شماری مضرات اینترنت اضافه نموده که آنچه که به عنوان ظرفیت دمکراتیک اینترنت وعدم توجه به سن ونژاد وجنسیت وقومیت کاربران دراین شبکه یاد می شود " باعث گردیده که ما حتی به همسایگان خود اعتماد نکنیم " به علاوه در مقایسه با سایر رسانه ها نظیر سینما ویا تلویزیون ما با شبکه ای بسیار شیطانی تر روبرو شده ایم که بسیاری را جادو کرده است وحتی معتادان به اینترنت هم حاضر به پذیرش این اعتیاد روانی خود نیستند . آقای پاتریک کارنس در کتاب خود با عنوان " در سایه شبکه " می نویسد " اینترنت وسکس شبکه ای " به دروازه ای تبدیل شده که زمان " ادراکات وارزش های مارا نابود می کند . سکس شبکه ای " مخاطبان خودرا چنان تسخیر نموده که قادر به کنترل فعالیتهایشان نخواهند بود . به علاوه با فرو رفتن بیشتر شما در سکس شبکه ای " دیگر راه نجاتی وجود نخواهد داشت . .. جذابیت های سکسی شبکه ای باعث گردیده " حتی افرادی که هیچ علاقه ای به استفاده از کامپیوتر نداشته اند هم به جمع مشتریان آن بپیوندند .نویسنده اضافه می کند " امروزه مخاطبان مستهجن انگاری اینترنتی " در حالی از دیدن این تصاویر کام می گیرند که قربانیان اصلی چنین سوء استفاده هایی " زنان " وکودکان " و نوجوانان بی گناه هستند . البته معمولا برای از بین بردن آثار سوء مشاهده چنین فیلم ها وتصاویری " باید از مسکن هایی قوی تر از فیلم های بی پروا و مستهجن ) بهره برد . جان ایویس " متخصص حوزه کامپیوتری نیز در مقاله خود درپایگاه اینترنتی  " می نویسد " تغییرات اجتماعی به وجود آمده پس از رشد انفجاری شبکه اینترنت " کاملا غیرمنتظره بوده است واتفاقاتی را به وجود آورده که درآن کاربران بی گناه خودرا قربانی خودخواهی های دیگران می بینند . به علاوه ثبات جوامع ما نیز در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است . بدین ترتیب " علاوه بر ویروس های کامپیوتری آزار دهنده ای که سلامت سخت افزاری رایانه های مارا با تهدید روبرو می کند ودستگاه شمارا تا آستانه انفجار پیش می برد " ما با تهدیداتی بسیار نگران کننده تر روبرو شده ایم .                                         

اما عمق مطلب اینترنت به نقطه منافع ومضرات آن می انجامد . به عقیده این جانب " اینترنت هم وسیله ای است چون " دریا " که اگر شخصی شنا کردن نیاموخته باشد درآن غرق می شود ولی اگرشناگرخوبی باشد مطمئنا درآب دریا احساس لذت هم خواهد کرد . از اینکه شبکه های بسیار زشت وقبیح سکسی در اینترنت وجود دارند شکی نیست که هر انسان نرمالی از بزه کاریهای گردانندگان اینگونه شبکه ها منزجر ومتنفر می شود ولی شبکه های نرمال سکسی از نظر جوانان ونوجوانان وحتی سالخوردگان وپیران نیز مورد توجه قرار می گیرند منتهی مصونیت نوجوانان در کشورهای دمکراتیک به مراتب از بد آموزیهای شبکه های مخرب کننده اینترنت بیشتر است زیرا یک پسر جوان به علت بهره وری از آزادیهای اجتماعی " معمولا با دختری نرد دوستی می بازد وبا او در مراسم رقص ومیهمانی شرکت می کند ودیگر احتیاجی ندارد که تحت تاثیر تصاویر وفیلم های سکسی قرار بگیرد . در طی یک آماری که از نوجوانان نروژی بعمل آوردم نودوپنج درصد آنان اصلا از فیلم های مستهجن سکسی متنفرند وبازیگران آنها را به عنوان مردها وزنان منحرف وکثیف می دانند وفقط به دوست دختر خودشان وفادارند . این جوانان معمولا بین سالهای 27 تا 30 سال ازدواج میکنند . در نروژ حدود یک میلیون وهشتصد هزار کاربرد اینترنتی وجود دارد که بیشترشان همین نوجوانان وجوانان می باشند . اما طی آماری که از ایران به دست آوردم از حدود هجده میلیون کاربرد اینترنتی " حدود دوازده میلیون نفر با شبکه های سکسی سروکار دارند وعلت اصلیش اختناق ونبودن آزادی های متداول حقوق بشر است که متاسفانه این گونه افراد در ایران فقط دلخوشیشان تماشای فیلم های سکسی اینترنتی است . که البته اغلب با پیامدهای بدی نیز روبرو می شوند . در کشوری که حتی قدم زدن ومعاشرت دختر وپسر در پارکها جریمه شلاق وزندان دارد و جوانان ونوجوانان معصوم ایرانی هیچگونه محل تفریحی ندارند وزندگیشان با دلهره وعقده وخود کم بینی وترس وذلت همراه است " آیا حق ندارند در خانه هایشان ساعتی خودرا با فیلم های اینترنتی سرگرم سازند . این اختناق واجبار است که از این نوجوانان معتاد و بزه کار می سازد " در کشورهای دمکراتیک چهره انسانی بیشتر از کشور های زیر بند زور وفشار وخفقان دیده می شود . در این کشورها متلک پرانی به خانمها در خیابان و یا دنبال کردن خانم ویا دختری هر چند هم خیلی زیبا باشد " متداول نیست واصلا به چشم نمی خورد " کمبودهای جوانان ونوجوانان درایران موجب می شود که آسایش وحرمت حتی از زنان چاقچوربند وبا حجاب اسلامی نیز زودوده شود . تا این رژیم واین گونه قوانین قرون وسطایی در ایران وجود دارد " فرزندان ایران زمین اینگونه خواهند بود ودچار لغزش می شوند . گناه را تنها گردن اینترنت انداختن دردی از اجتماع امروزه در ایران را درمان نمیکند 

 

 

 

 
Copyrights Reserved By Jarchi:2006